שיטת סימפל

Checklist
Shake on It
Contract

שלב ג - בקרה וליווי

הגדרה ותיאום ציפיות בשירות
בדיקה תקופתית על ידי בעל רשיון
שליחת דוחות תכניות בהתאם לבקשת הלקוח

שלב ב - תכנון וביצוע

בירור צרכים ומטרות חיסכון וביטוח
ניהול סיכונים ביחס למשבר הקורונה
הרכבת נוסחת מיסוי מיטיבה שתותאם לתנאי שוק משתנים בפיננסים
בחירת גוף מנהל ומפוקח עם מחלקות אנליזה טובות בפיננסים ואיכות תביעה בביטוח
הנחיות לביצוע לאישור לקוח
ביצוע הנחיות לאחר אישור

שלב א - אפיון

תיאום פגישה
בקשת מידעים מכל הגופים על שמך

פגישת היכרות
מיפוי נכסים והתחייבויות
מיפוי כספים פטורי מס, פטורי מס חלקיים וחייבי מס
מיפוי תשלומי ביטוח