top of page
גופים איתם אנו עובדים: Our Providers

המוצרים והיצרנים איתם אנו עובדים

המודל העסקי של כל חברה הינו לשווק ללקוח קיים את כל מוצריה, גם אם אינן מתמחות בסוג התכנית שהלקוח צריך.

זו הסיבה שחברות מוכנות לשווק לעתים מוצרים הפסדיים כגון קרנות פנסיה במסגרת ברירת מחדל.

אנו בסוכנות עובדים רק עם המוצרים החזקים של החברות ועוברים איתכם על יתרונות וחסרונות טרם הבחירה במוצר, כך שתיקכם יורכב מנקודות החוזקה של הגופים.

הפניקס

הפניקס

קרן פנסיה 
קופות גמל
קרנות השתלמות
תיקי השקעות
לקוחות כשירים

נסיעות לחו"ל

השקעות אלטרנטיביות

חיים

בריאות

כלל ביטוח

כלל

קרן פנסיה 
קופות גמל
קרנות השתלמות
תיקי השקעות
לקוחות כשירים

נסיעות לחו"ל

השקעות אלטרנטיביות

חיים

בריאות

מגדל

מגדל

קרן פנסיה 
קופות גמל
קרנות השתלמות
תיקי השקעות
לקוחות כשירים

נסיעות לחו"ל

השקעות אלטרנטיביות

חיים

בריאות

הראל

הראל

קרן פנסיה 
קופות גמל
קרנות השתלמות
תיקי השקעות
לקוחות כשירים

נסיעות לחו"ל

השקעות אלטרנטיביות

חיים

בריאות

פסגות לשעבר

פסגות - כיום בחלקה אלטשולר

תיקי השקעות

קרנות

מיטב

מיטב דש

קופות גמל

קרנות השתלמות

תיקי השקעות

מנורה

מנורה

קרן פנסיה

חיים
בריאות
קופות גמל
קרנות השתלמות
פוליסות חיסכון
רכב ודירה

מור

מור

קופות גמל
קרנות השתלמות
תיקי השקעות

אנליסט

אנליסט

קופות גמל
קרנות השתלמות
תיקי השקעות

הכשרה

הכשרה

בסט אינווסט
חיים
רכב ודירה

ילין לפידות

ילין לפידות

קופות גמל
קרנות השתלמות
תיקי השקעות

אלטשולר שחם

אלטשולר שחם

קרן פנסיה ברירת מחדל
קופות גמל
קרנות השתלמות
תיקי השקעות
לקוחות כשירים
השקעות אלטרנטיביות

הכשרה גו

הכשרה גו

רכב ודירה

פספורטכארד

פספורטקארד

נסיעות לחו"ל

אי בי אי

אי.בי.אי

תיקי השקעות
השקעות אלטרנטיביות
נדל"ן מניב
לקוחות כשירים

איילון

איילון

חיים
רכב ודירה
עסקים

bottom of page