top of page
Beautiful Landscape

רכב ודירה

רכב חובה

ביטוחי רכב מאפשרים הגנה ביטוחית על הנוסעים, על פוטנציאל נזק לצד ג ועל הרכב עצמו בהתאם לתנאי הפוליסה.

דירה

ביטוחי דירה מקנים הגנה לבעל הנכס ו/או לשוכר מפני נזקים למבנה ולרכוש.

בביטוחי משכנתא הבנק מחייב ביטוח זה

צור איתנו קשר

נשמח לסייע

תודה על פנייתך

bottom of page