top of page
Beautiful Landscape

בין אם מדובר בחיסכון חודשי לילדים במאות שקלים ובין אם מדובר בתיק של מיליוני ש"ח, כסף צריך להיות מנוהל נכון.

אחרת, תיווצר שחיקה בערך הכסף, ויווצרו עיוותי מס.

המטרות שאנו בוחנים עבורכם בניהול כספים: 

  • שימוש חכם בדחיית או ביטול מס

  • שילוב של גוף יציב יחד עם יכולת מחקר והשאת תשואה עודפת

  • חישוב עלויות נטו, לא רק דמי ניהול שנקבעו לנו (יש כאן הרבה מאד משחקים)

  • התאמת כספים לפי מטרה והגדרת יעדים

ניהול כספים

Glass Buildings

תיק השקעות 

ניהול תיקי השקעות הינו למעשה הרשאה למנהל מקצועי לנהל כראוי את כספכם בתוך חשבונכם.

מתאים ברוב המקרים לסכומים של מעל 2 מיליון ש"ח, חברות, לקוחות עם הפסדי הון

לא מתאים לסכומים נמוכים, גם אם מנהל השקעות מעוניין לנהל.

נזילות תוך מספר ימים

גמל להשקעה

חיסכון עם מס נדחה בעל תקרת הפקדה מקסימלית לשנה של 71,000 ש"ח לכל ת.ז.

מתאים במיוחד למי שמעוניין לחזק קצבה בפנסיה

נזילות תוך מספר ימים

תיקון 190

פתיחת קופת גמל יעודית עם מעמד מיסוי מיטיב של 15% נומינלי במקום 25% מס ריאלי

חשוב לשים לב למטרות ותחזית אינפלציה

מתאים לבני 60 + עם פנסיה של 5000 ש"ח ומעלה

נזילות תוך מספר ימים

נדל"ן מניב

מוצרי השקעה מניבים אשר מנוהלים לרוב בשותפות עם בתי השקעות או חברות ביטוח

הכספים מושקעים בנדל"ן לטווח בינוני והרבית והקרן משולמות ללקוח על פני התקופה.

מתאים כהשקעה נוספת, לא כעיקרית

נזילות תוך 2-5 שנים בד"כ

פוליסת חיסכון

חיסכון עם מס נדחה, מתאים כמעט לכל מטרה החל מחסכון לילדים ועד לניהול מקביל לתיקים

חשוב לשים לב להרכב מסלולים, שונה מאד מהגמל

ילידי 48 - זכאים לפטור מס חלקי על הרווחים

נזילות תוך מספר ימים

לקוחות כשירים

לקוחות אשר הוגדרו "כשירים" בשל הונם או בשל מחזור גבוה בחשבון הבנק, זכאים לתכניות סגורות במספר חברות השקעה ולמבנה תיקי השקעות שונים.

מתאים כאמור ללקוחות העונים על הקריטריונים

נזילות משתנה, לרוב נמוכה.

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page