top of page
Beautiful Landscape

פנסיה גמל והשתלמות

יותר מ20% מהמשכורת שלנו מופרש לתכניות אלו.

חלק מן הכספים נזילים לשימוש בטווח בינוני וחלק בגיל 60 לכל המוקדם.

מוצרים אלו בחלק גדול מן המקרים נפתחים כברירת מחדל, או מנוהלים ללא הבנה ראויה בתכנון הכולל ללקוח.

אנו נשמח לסייע על ידי בעל רישיון להעניק תכנון מושכל ומוצלח אשר יצעיד אותך באופן הראוי ביותר ליעדים שנקבע יחד.

פנסיה

לכאן אנו מעבירים בין 16% ל- 21% מכספי המשכורת ע"מ לקבל קצבה בגיל פרישה.

זוהי קופת גמל בעלת מנגנון אקטוארי שיודע לשלם בגיל פרישה.

לא מומלץ לפתוח מבלי לתכנן חלוקת משכורת, מסלולי ביטוח ופיננסים מראש.

לחץ כאן לקבלת סיוע ממתכנן בעל רשיון

השתלמות

מוצר החיסכון הנזיל הטוב ביותר מבחינת מעמד מיסוי, כל הרווחים פטורים.

עם כספי החסכון נפגש לאחר 6 שנים מתאריך הפתיחה, אך מומלץ לשמור ככל שניתן בשל אפקט ריבית דריבית.

תכנון מבנה השקעות השתלמות באופן נבון תוך הבנת מעמד המיסוי הכללי יוביל לצבירת כסף רבה יותר עבורך.

לחץ כאן ונשמח לסייע בכך

גמל

החל משנת 2008 זוהי קופה לקצבה שאינה בעלת מנגנון אקטוארי לתשלום.

עם כספי החסכון נפגש בגיל פרישה, לעתים ניתן יהיה למושכה כהון ולא כקצבה.

תכנון גמל והשתלמות באופן נבון תוך הבנת מעמד המיסוי יוביל לצבירת כסף רבה יותר עבורך.

לחץ כאן ונשמח לסייע בכך

IRA

קופת גמל בניהול אישי, היא קופת גמל שהכספים הצבורים בה מתנהלים על ידי החוסך,קופת גמל בניהול אישי מאפשרת לך ליהנות מהיתרונות של חיסכון בקופת גמל, תוך שליטה מלאה בניהול הכספים, ללא התערבות החברה המנהלת ותשלום דמי ניהול מינימליים, אנו ממליצים IRA בעיקר עם ליווי יועץ חיצוני.

מנהלים

נהנה מיחסי ציבור טובים ומשם מחמיא, בשנים שלפני 2001-2004 החזיק מנגנון חלוקת כספי חיסכון מיטיב (מקדם מובטח) ובמקביל גבה עמלות בהתאם.

כיום אין מקדם מובטח אך במשכורות גבוהות מחזיק במספר יתרונות.

אנו ממליצים לעבור היטב על הנתונים עמנו טרם בחירה במוצר זה.

bottom of page