העשרות מקצועיות לעובדים

העשרות מקצועיות לעובדים, מיטב אנשי המקצוע בתחום משולבים למתן מצגות ענייניות ואופרטיביות בנושאים הנוגעים להתנהלות אישית בתחומי הביטוח, הפיננסים, פרישה וכספים פנויים.

העשרות מקצועיות לעובדים