top of page

העשרות מקצועיות לעובדים

העשרות מקצועיות לעובדים, מיטב אנשי המקצוע בתחום משולבים למתן מצגות ענייניות ואופרטיביות בנושאים הנוגעים להתנהלות אישית בתחומי הביטוח, הפיננסים, פרישה וכספים פנויים.

העשרות מקצועיות לעובדים

bottom of page