מענה שוטף ללקוח הסוכנות

כמפורט באמנת השירות של הסוכנות, לקוחות הסוכנות זכאים לקבלת מסמכים, לקבלת אישורים מבתי ההשקעות וחברות הביטוח באמצעות הסוכנות, לפגישה ולקבלת מידע בתביעות בזכויות הלקוח ודרכי פעולה בכך.

מענה שוטף ללקוח הסוכנות