top of page

שירות פרישה מלא

תכנון פרישה ללקוח, 161 טיפול מול רשויות המס לפי צורך, בניית אסטרטגיית פרישה לצמצום מיסוי.

שירות פרישה מלא

bottom of page